• Capsule PET Blue

    Kapsułka PET Niebieska

    Opakowanie o wysokiej izolacji. Opakowania o wysokiej izolacji to zastosowanie materiałów o doskonałej izolacji do kontroli gazu i pary wodnej. Zapach, światło itp. Do opakowania, aby zapewnić skuteczność leków. Opakowania o wysokiej izolacji są szeroko stosowane w Europie i Japonii. Jednak Chiny wprowadziły PVDC i inne opakowania o wysokiej izolacji od lat 80. XX wieku, ale ich wzrost jest powolny. W związku z tym rozwój opakowań z materiału o wysokiej izolacyjności jest głównym trendem w zakresie opakowań elastycznych na leki w Chinach;